CursusNieuw

Bibliotheek en privacy

1-daagse cursus waarin u leert welke privacy-aspecten voorkomen in het dagelijks werk in de bibliotheek, hoe hier mee om te gaan en op welke wijze u issues rond privacy kunt voorkomen. De doorwerking van de AVG komt hierbij uiteraard aan de orde.

Duur
1 lesdag
Lestijden
10:00 - 16:30 uur
Kosten
€ 595,- (0% BTW), volledig verzorgd.
Startdatum
Vrijdag 5 oktober 2018
Plaats
Utrecht, Vergadercentrum Vredenburg Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inhoud

Over welke persoonsgegevens van haar gebruikers beschikt de bibliotheek? Welke persoonsgegevens worden er verzameld en bewaard? Voor hoe lang?

 

Is er een verschil tussen dienstverlening in de bibliotheek zelf  (het reserveren, aanvragen en lenen van boeken in de bibliotheek zelf, waarbij de leengegevens geregistreerd worden) en online (het reserveren en aanvragen van fysieke boeken en het lenen van e-books  via internet)? Registreert u ook het surfgedrag? 

 

Privacy en digitaal gegevensbeheer staan volop in de spotlights. Als bibliotheek heeft u verantwoordelijkheden op dit gebied. Bewustzijn en kennis om op verantwoorde wijze hier mee om te gaan, horen bij de competenties van een moderne informatieprofessional.

 

Doelgroep

De cursus 'Bibliotheek en privacy' is bedoeld voor alle bibliotheekmedewerkers die te maken hebben met het verwerken van persoonsgegevens.

 

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u zich bewust van het belang van het verantwoord omgaan met persoonsgegevens. Ook kunt u maatregelen nemen om issues rond privacy te voorkomen.

 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 

Deel 1: Inleiding in wet- en regelgeving

- wettelijk kader

- Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

- Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob)

- Wet meldplicht datalekken

- Europese Privacy-verordening

 

Deel 2: Privacy aspecten met betrekking tot ledenadministratie, uitleengegevens en klantenprofielen

- welke persoonsgegevens mag een bibliotheek verzamelen en verwerken?

- omgaan met profielgegevens en uitleen- en zoekgegevens

- opvragen van (leen) gegevens door bibliotheek en derden

- tracken van websitebezoek en internet gebruik (cookies, logging)

- cameratoezicht

 

Deel 3: Privacy aspecten bij uitbesteding in de 'cloud'

- uitbesteding leden- en uitleenadministratie aan IT-leverancier

- afspraken, verantwoordelijkheden, wetgeving

 

Deel 4: Gevolgen voor de bibliotheek

- belang van een goed privacy-statement

- datalek-protocol

- bewerkersovereenkomsten

 

Docent

dr. mr. Mirjam Elferink (advocaat Intellectueel Eigendom, ICT-recht en privacy).

 

De cursus is ontwikkeld in nauwe samenwerking met FOBID.

 

Quote

Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, 7 oktober 2016:
"Als wij samen naar de bibliotheek zouden gaan en er zou bij de ingang een man staan met een camera, die permanent zou meelopen. Welk boek je inkijkt, waar je naar zoekt… Nou, die sla je onmiddellijk in elkaar. Althans vrij snel. Nu zit de bibliotheek op internet en gebeurt hetzelfde. En niemand maakt zich er zorgen over. Vind ik raar."

TW: datalek protocol, datalekprotocol, privacy statement, privacystatement, leenadministratie, privacy verordening, privacyverordening, cooky, grondrecht eerbiediging persoonlijke levenssfeer, JAI, JAI-BP, JAI-BENP, BP, AVG