Cursus

Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding

Deze ééndaagse cursus gaat uitgebreid in op de wettelijke aspecten van digitaal archiveren. U leert onder welke voorwaarden u informatie digitaal mag delen en herproduceren. Alle aspecten op project- en beleidsniveau komen aan bod: van beheer tot beveiliging. U leert welke normen en standaarden er van toepassing zijn en hoe deze in de praktijk toegepast moeten worden.
Duur
Eén dag
Lestijden
10.00 – 17.00 uur
Kosten
€ 495,00 (0% BTW), geheel verzorgd. Leden van de NVBA en de Vereniging SOD ontvangen 10% korting op het cursusgeld.
Startdatum
8 juni 2016
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

In deze cursus is ruim aandacht voor de vigerende wet- en regelgeving in een digitale omgeving. Hierbij wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen:

 • Welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van digitale documentatie en informatie?
 • Wat mag en onder welke voorwaarden?
 • Wat moet uw organisatie  regelen om aan de wet- en regelgeving te (blijven) voldoen?
 • Mag ik zomaar mijn fysieke documenten weggooien als ik alles al digitaal opgeslagen heb?

 

Voorbeelden uit de praktijk worden afgewisseld met theorie en toepassing van de wet- en regelgeving, waarbij de focus ligt op:

 • NEN-ISO normen en standaarden, waaronder:
  • NEN2082
  • NEN-ISO15489
  • NEN-ISO23081
 • Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid
 • Toepassingsprofiel Metagegevens
 • Beleidsregel digitale vervanging

 

Eindresultaat

U kunt:

 • de wet- en regelgeving omtrent de digitale informatiehuishouding benoemen
 • de wettelijke eisen omschrijven die worden gesteld aan de digitale informatiehuishouding
 • de gevolgen uitleggen van de wettelijke eisen voor de digitale informatiehuishouding
 • inschatten of de eigen organisatie (op hoofdlijnen) voldoet aan de wettelijke eisen

 

Doelgroep

U bent projectmatig, beleidsmatig of als leidinggevende betrokken bij en/of verantwoordelijk voor digitaal archiveren binnen uw organisatie. 

 

Programma

 • Verschil analoge en digitale informatiehuishouding
 • Archiefwetgeving (Archiefwet en besluit 1995, Archiefregeling 2010): wat staat er nu eigenlijk?
 • Normen en standaarden
  • overzicht van normen en standaarden voor digitaal informatiebeheer, -programmatuur,  -beveiliging, etc.
  • hoe zich deze tot elkaar verhouden
 • Baseline en Toepassingsprofiel Rijksoverheid
  • wat deze inhouden
  • wat ze betekenen voor de eigen organisatie
 • Beleidsregel digitale vervanging
  • hoe deze beleidsregel zich verhoudt tot de wet- en regelgeving van de digitale informatiehuishouding
  • wanneer een machtiging nodig is en wat de eisen daarvoor zijn
 • Praktijkvoorbeelden: toepassing op de eigen organisatie

 

Ook interessant

Kijk eens naar onze overige cursussen over digitaal archiveren