NVBA middagseminar over Privacywetgeving

Inleiding

De NVBA, het Netwerk Voor Bedrijfsmatig Archiveren organiseert op donderdagmiddag 10 november 2011 een middagseminar over het thema Privacywetgeving.


Middagseminar

Een drietal sprekers gaat in op verschillende aspecten van van het onderwerp privacywetgeving, al dan niet in relatie tot DIV en Archief. De bijeenkomst wordt gehouden bij Océ Nederland BV in Den Bosch en start om 13.00 uur.

 

Inschrijven

Deelname is gratis voor zowel NVBA-leden als geïnteresseerde niet-leden.

U kunt zich inschrijven via het online inschrijfformulier (link).

 

Programma

 

13.00 - 13.05 uur

 

Kees Fluyt

Opening

dagvoorzitter Kees Fluyt (nieuwe voorzitter NVBA)

   

13.05 - 13.45 uur

foto Marc Verspeek

Intelligent samenwerken in document-intensieve processen

Marc Verspeek (manager OCÉ Dossierflow)

 

  Marc Verspeek is opgeleid als informaticus en inmiddels ongeveer 17 werkzaam op het grensvlak van IT en organisatie. Sinds 2004 heeft hij bij Océ verschillende functies vervuld rondom document management. Sinds begin dit jaar is hij verantwoordelijk voor DossierFlow, een dynamisch case management systeem.
   

13.45 - 14.25 uur

 

foto Marc van Lieshout

Privacy van wieg tot graf

Marc van Lieshout (senior scientist TNO)

 

Tijdens zijn  lezing zal Marc van Lieshout ingaan op de aanpak van privacy by design (inclusief data protectie) van systeemontwerp tot afbouw van het systeem. Daar zit ook auditing en de aanpak binnen een organisatie bij.

Marc van Lieshout werkt sinds 1 februari 2000 als senior scientist bij TNO. Sinds 1 januari 2011 is hij trekker van het onderwerp Privacy en e-Identity binnen TNO. Hij is programmamanager van het TNO kennisprogramma Maatschappelijke en economische impact van ICT. Zijn onderzoek richt zich op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen rond Privacy en e-Identity waarbij hij een brug probeert te slaan tussen sociaalwetenschappelijke en technische inzichten rond privacy en e-Identity. Daarnaast voert hij onderzoek uit naar innovatiebeleid rond ICT, en in het bijzonder impact studies en toekomstverkenningen naar opkomende technologieën.

 

Hij is van juli 2008 tot juli 2009 visiting scientist geweest bij het JRC-IPTS (Sevilla, Spanje) waar hij onderzoek heeft uitgevoerd rond de introductie van Personal Health Systems in Europa. Voor TNO werkte Marc meer dan vijftien jaar als docent/onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en heeft daarnaast als projectleider bij het Rathenau Instituut en als onderzoeker aan de Universiteit Maastricht gewerkt.

   
14.25 - 14.45 uur Pauze
   

14.50 - 15.30 uur

 

foto Peter de Jong

De gevolgen van privacywetgeving voor vernietiging en bewaring van persoonsgebonden informatie in bedrijfs-/instelingsomgevingen

Peter de Jong (scheidend voorzitter NVBA)

 

 

Als ik kijk naar de recente seminargeschiedenis van de NVBA, dan hebben we telkens stilgestaan bij onderwerpen, die een relatie hadden met regelgeving in het algemeen. Of het nu gaat om het voldoen aan normen, zoals NEN ISO 15489 of NEN 2082; het opslaan en ontsluiten van e-mail (n.a.v. Sarbanes-Oxley); de digitale handtekening (Diginotar!); wettelijke bewaartermijnen en niet te vergeten Social Media, waar privacy voortdurend de aandacht zou moeten hebben.

 

Bedrijven en instellingen moeten voldoen aan de nu bestaande regelgeving, zowel nationaal als internationaal. De term die we daarvoor gebruiken is “compliance”. Bedrijven en instellingen moeten dat kunnen aantonen. Vastlegging van processen en handelingen is daarbij de sleutel. Zo hebben archieven als neerslag daarvan vaak ook weer een rol in dat geheel.

Hetzelfde gaat op voor privacy wetgeving. De richtlijnen, die daarvan afgeleid zijn moeten vastgelegd zijn in beleid. Audits moeten aantonen dat dit beleid wordt nageleefd. In het kader van het bewaren van persoongebonden gegevens in archiefomgevingen worden zaken als bewaring, vernietigingsplicht en meldingsplicht vaak met elkaar verward. In dit seminar kijken we ook naar Europese richtlijnen, die de nationale regelgeving soms overstijgen

   
15.30 - 15.50 uur Forumdiscussie
   
15.50 - 16.30 uur Afsluiting met netwerkborrel