Workshop

Romanadvies

De deelnemer kan na afloop van deze 1-daagse cursus de belangrijkste tools en gesprekstechnieken gebruiken die nodig zijn om voor een goed romanadvies.

Duur
1 dag
Lestijden
10.00 - 16.30 uur
Kosten
€ 495,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunch)
Startdatum
Woensdag 12 december 2018 - (kan ook in-company)
Plaats
Zalencentrum Vredenburg, Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Instapniveau

De cursus is bedoeld voor medewerkers van openbare bibliotheken. Het cursusniveau is mbo/hbo.

 

Leerdoelen

De deelnemer leert in gesprek met de bezoeker diens of haar vraag helpen verhelderen, verbreden of verdiepen (de vraag achter de vraag);

 • leert de aldus verkregen informatie om te zetten in een zoekstrategie:
 • kan de webtools toepassen die het Literatuurplein biedt voor het beantwoorden van vragen of romankeuze;
 • kan bij een gegeven roman vergelijkbare romans zoeken met behulp van genreaanduidingen van de roman;
 • leert de bezoeker gericht adviseren, waarbij de vraag achter de vraag beantwoord wordt;
 • is na afloop van de cursus zelfbewusterer en zelfverzekerder over de eigen kennis en expertise.

Desgewenst kan in de cursus aandacht geschonken worden aan het overwinnen van a. de eventuele schroom om op mensen af te stappen en b. het idee dat je alleen ‘objectieve’ informatie mag geven.

Inhoud

 • Voorstellen
  We beginnen uiteraard met een voorstelronde, maar gebruiken deze direct ter illustratie van wat er in de workshop volgt. Welke vragen kun je stellen om leesvoorkeuren van mensen te achterhalen, hoe vraag je door etc.? Het komt op een luchtige manier aan bod.
 • Tools voor romanadvies
  De bij Leerdoelen genoemde tools worden toegelicht. En er kan er mee worden geoefend.
 • Achtergrond / theorie
  We schetsen vervolgens kort wat we uit onderzoek weten over waarom mensen lezen. Wat brengen boeken lezers zoal? En wie leest eigenlijk wat? Door de deelnemers vervolgens elkaar daarover te laten bevragen doen ze direct ervaring op met interviewen.
 • Zelfbewustzijn kweken 1
  Aan de hand van een passende literaire tekst wisselen we van gedachten over wat er nodig is om op mensen af te (durven) stappen. Hoe pak je een gesprek eigenlijk aan? Hoe begin je op de juiste manier? Wat durf je mensen te vragen? Wat moet je daarvoor zelf overwinnen?
 • Gesprekstechnieken
  Om goed romanadvies te geven is het cruciaal dat je de juiste informatie van klanten krijgt. Maar welke informatie heb je eigenlijk nodig van de klant? En hoe krijg je die boven tafel? Wat vraag je aan mensen en hoe vraag je op de juiste manier door? We werken met elkaar een aantal geschikte vragen uit en gaan vervolgens met elkaar oefenen hoe deze vragen te gebruiken en vooral hoe op een prettige en effectieve manier door te vragen.
 • Zelfbewustzijn kweken 2
  Om deelnemers bewust te maken van de eigen kennis die ze in huis hebben, hun voorkeuren en eventuele specialiteiten, vragen we ze dit kort uit te werken en vervolgens te delen met een andere deelnemer.
 • Romanadvies geven
  Hoe koppel je wat je hoort aan de juiste genres en vervolgens de juiste boektitels? Dat is waar het uiteindelijk bij een goed advies om draait. Allereerst zullen we uitgebreid vertellen hoe wij zelf te werk gaan en wat we daarbij door de jaren heen geleerd hebben. We vertalen dit naar een aantal algemene elementen die nodig zijn om tot een goed advies te komen passend bij de persoon. Daarbij gaat het niet alleen om kennis over literatuur, zo zal blijken, maar ook om de juiste keuzes maken – soms heel intuïtief, informatie aan elkaar koppelen etc. Vervolgens gaan we in een interactief rollenspel uitgebreid met de deelnemers oefenen.

 

Leermiddelen

 • Theorie- en praktijklessen
 • Handouts

 

Onderwijsvormen

De workshop is interactief van opzet; er wordt veel geoefend met rollenspellen en elkaar bevragen. We kiezen daarbij steeds voor andere werkvormen zodat het een afwisselend geheel is. De toon van de workshop is licht. Tijdens de verschillende onderdelen van de workshop maken we gebruik van literatuur.

 

Studiebelasting

 • 6 contacturen (1 lesdag)
 • 6 uur voor huiswerk en zelfstudie


Deze workshop wordt gebracht in samenwerking met de Culturele Apotheek.

TW: leesadvies, leesbevordering, contact