Cursus

Recordsmanagement

De 10-daagse cursus/module Recordsmanagement behandelt het beheer van digitale documenten en informatie. Met o.a. wet- en regelgeving, normen en standaarden, zaak- en procesgericht informatiebeheer, digitale duurzaamheid, informatiearchitectuur, documentmanagement en recordscontinuum.

Duur
9 lesdagen
Lestijden
10:00 - 16:30 uur
Kosten
€ 3600,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunches)
Startdatum
Donderdag 21 maart 2019
Overige dagen
Donderdagen 4, 11 en 18 april en 16, 23 mei en 6, 13 en 20 juni 2019
Plaats
Utrecht, Vredenburg Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Trendrapporten geven aan dat de prioriteit van organisaties in 2016 ligt bij het digitaliseren van de informatiehuishouding om een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering te kunnen blijven garanderen. Recordsmanagement speelt hierbij een belangrijke rol. Recordsmanagement gaat immers over het identificeren, klasseren, archiveren, bewaren en soms vernietigen van digitale  informatie als bewijs of legitimering voor die activiteiten van de organisatie. Zonder doetreffend recordsmanagement geen goede bedrijfsvoering!

 

In deze cursus leert u recordsmanagement te introduceren en/of toe te passen binnen uw organisatie. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsvoering!

 

Resultaat

Na afloop van cursus bent u in staat om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding van uw organisatie en hier over te adviseren. Daarnaast bent u in staat om de principes van recordsmanagement toe te passen met als doel de verbetering van de bedrijfsvoering.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of projectmatig betrokken is bij en/of verantwoordelijk is voor het digitaal archiveren.

 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

 

Deel 1: Normenkader Recordsmanagement en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving in een digitale omgeving

 • Archiefwetgeving (Archiefwet '95, Archiefregeling 2010)
 • Auteurswet
 • Databankenwet
 • Wet beveiliging persoonsgegevens
 • Wet elektronische handtekening
 • Wet openbaarheid bestuur

 

Normen en standaarden

 • NEN-ISO 2082
 • NEN-ISO 15489
 • NEN-ISO 23081
 • Beleidsregel digitale vervanging
 • Toepassingsprofiel Metagegevens

 

Deel 2: Recordsmanagement en de organisatie

9-vlaks-model

Informatiearchitectuur

 • NORA
 • KPI's
 • Baseline
 • Trends & ontwikkelingen
 • Van document naar informatie

 

Deel 3: Zaakgericht en procesgericht informatiebeheer
Zaakgericht werken
 • Het belang van zaakgericht werken vanuit oogpunt van dienstverlening en efficiency
 • Zaakgericht werken in de context van informatiearchitectuur
 • Het hart van zaakgericht werken: de zaaktypencatalogus
 • Welke organisatorische veranderingen brengt zaakgericht werken met zich mee?
  • Voor de afdelingen documentaire informatievoorziening
  • Voor het KCC
  • Voor de organisatie als geheel
 • Implementatie zaakgericht werken
  • Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie
  • Aanpak opstellen zaaktypencatalogus
  • Implementatiestrategieën
 • Tips en valkuilen rond zaakgericht werken
 
Deel 4: Digitale duurzaamheid
Langdurig en toegankelijk bewaren van informatie
 • eDepot en de digitale infrastructuur
 • Keuzes
 • Uitplaatsing of overbrenging van archieven
 • Gedigitaliseerde en 'digital born' documenten
Authenticiteit van informatie
 
Deel 5: Selectie en waardering
Bewaren of vernietigen in een digitale omgeving; keuzes maken
Selectielijsten
Conversie en substitutie
 • Beleidsregel digitale vervanging
 • Handboek vervanging
 • Procedures

Deel 6: Recordscontinuum en de document lifecycle
 • Relatie recordsmanagement, documentmanagement en workflowmanagement
 • Informatiesystemen
 • Recordscontinuum
 • Document Life Cycle
 • Versiebeheer
 • Collaboration
 • Integriteit, Authenticiteit, Betrouwbaarheid, Bruikbaarheid en Context van de records

 

Examinering

U sluit de cursus af met het maken van een verbeterplan, plan van aanpak of een beleidsnotitie.

 

TW: record, records, recordmanagement, wetgeving, VM2-RM, 2VM-RM