Nieuwsartikel

Privacy, security en digitaal gegevensbeheer

29 maart 2017

Issues met informatiebeveiliging, privacy en cyberaanvallen zijn voortdurend in het nieuws en maken de kwetsbaarheid van onze moderne informatiemaatschappij dagelijks duidelijk.

 

Tegelijkertijd is de bedrijfsvoering van organisaties in steeds grotere mate afhankelijk van de complexe digitale informatievoorziening. Bewust of onbewust heeft ook u  te maken met persoonsgegevens en/of ‘Big Data’ toepassingen.

 

Daarom is het belangrijk dat organisaties kennis hebben van de risico’s en de preventieve maatregelen die zij kunnen nemen. Als moderne informatieprofessional is inzicht in deze problematiek (en de mogelijke oplossingen) noodzakelijk om succesvol te (blijven) functioneren in de informatiedienstverlening.

 

Juist daarom verzorgt GO opleidingen diverse workshops en korte cursussen rond dit thema:

 

Privacy & digitaal gegevensbeheer: 1-daagse Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond privacy en digitaal gegevensbeheer vanuit een juridisch perspectief. Lees verder…

 

Introductie Informatiebeveiliging: 2-daagse cursus over de veiligheidsrisico's van digitaal informatiebeheer en de bijbehorende preventieve maatregelen. Lees verder…


Datalekken en meldplicht: 1-daagse Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond datalekken en meldplicht rond digitale (persoons)gegevens. Lees verder…

 

Internet Security: 1-daagse workshop waarin u leert wat de meest voorkomende gevaren en valkuilen zijn bij het dagelijks gebruik van internet. En hoe deze calamiteiten voor uzelf of uw organisatie te voorkomen. Lees verder…

 

De bibliotheek & privacy: 1-daagse cursus waarin u leert welke privacyaspecten voorkomen in het dagelijks werk in de bibliotheek, hoe hiermee om te gaan en op welke wijze u issues rond privacy kunt voorkomen. Lees verder…

 

 

Governance, risk management & compliance: 3-daagse cursus waarin u leert uw organisatie door te lichten op governance, risico's en compliance rond de informatiehuishouding en de bestaande issues te herkennen. Lees verder…