CursusNieuw

Privacy en digitaal gegevensbeheer

Expertsessie over (het voorkomen van) issues rond privacy en digitaal gegevensbeheer vanuit een juridisch perspectief. Met uitgebreid aandacht voor de AVG.
Duur
1 dag
Lestijden
10:00 uur tot 16:30 uur
Kosten
€ 595,00 (incl. 0% BTW en cursusmateriaal)
Startdatum
Donderdag 22 november 2018
Plaats
Utrecht, Cursus- en vergadercentrum Vredenburg Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

In mei 2018 gaat de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Dit heeft grote invloed op organisaties die persoonsgegevens verwerken. Gegevens van en over (potentiële) klanten en medewerkers zijn vaak persoonsgegevens. In feite zijn alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, persoonsgegevens. Als u deze gegevens op één of andere manier verwerkt, bijvoorbeeld door ze op te slaan op uw systemen, bent u al aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de nieuwe AVG. Dat betekent dat u te maken heeft met strikte wettelijke regels ter bescherming van de privacy.

 

Inhoud

 

Tijdens de sessie komen de volgende aspecten aan de orde:
- Relevante wet- en regelgeving (Wpb en AVG)
- Bescherming van persoonsgegevens
- Doelbinding
- Gronden van rechtmatige gegevensverwerking
- Functionaris voor de gegevensbescherming
- Bewerkersovereenkomst
- Recht om vergeten te worden
- Bewaren of vernietigen
- Inzage, correctie en vernietiging van gegevens
- Wettelijke bewaartermijn

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie. 

 

Docent 

Uw docenten zijn Mirjam Elferink en Martijn Kortier.

 

TW: juridisch, cloud, auteursrecht, wetgeving, datalek, digitaal, foxit, security, JAI2, JAI, PDG