Vakgebied

Privacy

Privacy en AVG


GO opleidingen verzamelt alleen de strikt noodzakelijke persoonlijke gegevens die nodig zijn om onze diensten op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren, volgens de grondlslag 'uitvoering van een overeenkomst'. Wij gebruiken de persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:

- Uitnodigen voor een opleidingsactiviteit (naam en e-mailadres)

- Gebruik van elektronische leeromgeving ten behoeve van het volgen van een opleidingsactiviteit (naam en e-mailadres)

- N.A.W. gegevens voor het toesturen van fysiek lesmateriaal en certificaten / diploma's

- Geboortedatum en geboorteplaats voor vermelding op het certificaat / diploma.

 

U kunt een verzoek indienen (mail naar info@goopleidingen.nl) om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen. Dit is alleen mogelijk indien u aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan.

Let op na verwijdering van uw gegevens is het voor ons niet meer mogelijk om achteraf een duplicaat diploma of verklaring van resultaten uit te geven.