GO Mediacoach: Plustraject Realisatie

Nieuwe digitale technologieën veranderen de manier waarop mensen leren, samenwerken en zich vermaken. Het vak van bibliothecaris vraagt daardoor om nieuwe vaardigheden en kwaliteiten, die je in de Opleiding Mediacoach voor Bibliotheekprofessionals ontwikkelt.

Tijdens de GO Mediacoach opleiding leert u in te spelen op de veranderde behoeften van diverse doelgroepen en op welke manier digitale media  een rol spelen om deze doelen – participatie, geletterdheid, verbinding en plezier – te bereiken.

Het Plustraject Realisatie is een verdieping van het Basistraject van GO Mediacoach opleiding.

Modulen

Het Plustraject Realisatie bestaat uit de volgende 4 onderdelen:

16/09  Succesmanagement
16/09  Veranderkunde

23/09  Basistraining Didactiek
23/09  Digitale Didactiek

Doelgroep

De GO Mediacoach opleiding is bedoeld voor bibliotheek- of mediatheekmedewerkers die succesvol de rol van mediacoach willen vervullen en op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie van hun eigen organisatie. 

Resultaat

Na afloop van dit Plustraject bent u in staat om projecten en programma's rond het thema mediawijsheid succesvol uit te voeren. 

Inhoud

Het Plustraject Realisatie behandelt de competenties die nodig zijn om programma's en projecten ook daadwerkelijk uit te voeren. In het ondereel didactiek komen de vaardigheden van het instrueren, motiveren en overbrengen van kennis aan de orde.  In het onderdeel Digitale Didactiek maakt u kennis met  een aantal on-line tools die trainingen, instructie en workshops verrijken en een positieve bijdrage leveren aan het eindresultaat.

Het geheim van een succesvol project zit bijna altijd in het goed kunnen 'managen' van tijd, middelen en medewerkers. Het onderdeel 'Succesmanagement' behandet de beginselen van projectmanagement en geeft instrumenten om veranderingen in gang te zetten en de (soft) skills die daar voor nodig zijn.

Onderdeel van

Het Plustraject Realisatie is onderdeel van de opleiding GO Mediacoach