Nieuwsartikel

Nieuwe dienst: Persoonlijk opleidingsadvies

15 november 2017

Vanaf 2018 biedt GO opleidingen organisaties de mogelijkheid om een opleidingsspreekuur te organiseren voor hun (informatie)medewerkers. We hebben de laatste tijd gemerkt dat het niet altijd even eenvoudig is om de juiste cursus te selecteren uit het grote aanbod. Daarnaast geeft de platte tekst op de website niet altijd even duidelijk weer welke aspecten op welke wijze allemaal aan de orde komen in een cursus of opleiding.

 

Juist omdat de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling op dit moment, onder invloed van de verdergaande digitalisering van de informatiedienstverlening, misschien wel groter dan ooit is, is duidelijkheid over opleidingsmogelijkheden van groot belang.

 

De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat door middel van een presentatie of korte individuele gesprekken eenvoudig duidelijkheid ontstaat over de persoonlijke opleidingsbehoefte en het daarbij passende opleidingsaanbod.

 

Daarom biedt GO opleidingen de mogelijkheid aan om, op de eigen locatie, opleidingsadvies te verzorgen voor de individuele medewerkers. Dit kan door middel van een algemene presentatie, waarbij het team vragen kan stellen. Maar het is ook mogelijk om individuele gesprekken te voeren met de medewerkers. Deze gesprekken duren gemiddeld 20 - 30 minuten en resulteren in een opleidingsadvies op maat.

 

Meer informatie over deze nieuwe dienst via 070-351 23 80.