Nieuwsartikel

Nieuw: Grip op (ongedeelde) informatie

03 augustus 2018

Onder invloed van digitalisering in organisaties kwamen ook steeds meer applicaties de organisatie binnen. Ook gingen de medewerkers steeds vaker hun (te bewaren) documenten zelf maken en bewaren. Langzaam maar zeker onttrokken veel documenten zich aan het beheer van de afdeling Documentaire Informatievoorziening. In eerste instantie gold dit voornamelijk voor uitgaande documenten, maar door o.a. e-mail en applicaties, zoals MS SharePoint, ook voor binnenkomende documenten en voor informatie die voortkomt uit projecten en samenwerkingen.

Over het algemeen bevinden we ons in een situatie waarbij ongeveer 80%  van de informatie decentraal wordt bewaard en in feite niet wordt beheerd. Daar zit dus veel ‘te archiveren’ informatie tussen. Een onwenselijke situatie gezien de governance en compliance waar organisaties mee te maken hebben.

 

De cursus behandelt de volgende aspecten op praktische wijze:

-         Het belang van grip op ongedeelde informatie voor de organisatie

-         De problematiek van ongedeelde informatie

-         Verschillende applicaties / systemen die zorgen voor ongedeelde informatie (SharePoint, netwerkschijven, email, procesapplicaties)

-         Mogelijke oplossingen (Enterprise Search, Blockchain, attitude)

-         De nieuwe rol van Div in het informatiebeheer

-         Zoeken en Vinden inclusief Enterprise Search

-         Overtuigen van het management / draagvlak creëren

 

-         Dashboards en presenteren van informatie / resultaten