Grip op (ongedeelde) informatie (NVBA)

1-daagse cursus waarin u leert om zo veel mogelijk grip te krijgen op de grote hoeveelheid ongedeelde informatie binnen organisaties op netwerkschijven, e-mail en andere applicaties.

 

Onder invloed van digitalisering in organisaties kwamen ook steeds meer applicaties de organisatie binnen. Ook gingen de medewerkers steeds vaker hun (te archiveren) documenten zelf maken en bewaren. Langzaam maar zeker onttrokken veel documenten zich aan het beheer van de afdeling Documentaire Informatievoorziening. Een situatie die de compliance en governance van organisaties in gevaar brengt.

Deze uitvoering van de workshop is specifiek voor leden van de NVBA!

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om de risico’s van ongedeelde informatie in kaart te brengen, onder de aandacht te brengen van het management en oplossingen aan te dragen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor Informatiebeheerders die grip willen krijgen op de ongedeelde informatie binnen organisaties.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Begrippen en definities rond gedeelde en ongedeelde informatie
  • Het belang van grip op ongedeelde informatie voor de organisatie
  • De problematiek van ongedeelde informatie
  • Verschillende applicaties / systemen die zorgen voor ongedeelde informatie (SharePoint, netwerkschijven, email, procesapplicaties)
  • Mogelijke oplossingen (Enterprise Search, Blockchain, attitude)
  • De nieuwe rol van Div in het informatiebeheer
  • Zoeken en Vinden inclusief Enterprise Search
  • Overtuigen van het management / draagvlak creëren
  • Dashboards en presenteren van informatie / resultaten
  • Casus Provincie Fryslan

 

Docent

Tjerk van Dijk  

 

Certificaat

Na afloopva de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'