Vakgebied

Auteursrecht, juridische informatie en octrooi-informatie

Digitale en technische ontwikkelingen bieden uw organisatie nieuwe mogelijkheden. Niet alleen om de eigen data en informatie beter te exploiteren,  maar ook om ingekochte informatie gemakkelijker en aantrekkelijker te verspreiden onder de gebruikers. Deze ontwikkelingen zijn echter niet zonder gevolgen. Veel materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder meer worden aangeboden. Dat geldt uiteraard ook voor patenten en octrooien. Daarnaast zorgen de ontwikelingen op het gebied van Informatiemanagement ook voor de nodige juridsche issues. Denk bijvoorbeeld aan Cloudcomputing, Privacy en Datalekken.

 

Naast de traditionele Auteursrecht-cursussen verzorgt GO opleidingen een uitgebreid aanbod aan cursussen op rond de juridische aspecten van informatiemanagement om Informatieprofessionals in staat te stellen hun organisaties te adviseren over de diverse aspecten van de wet- en regelgeving.

 

Octrooi-informatie / Patent information

GO opleidingen organiseert een tweetal Engelstalige trainingen op het gebied van octrooi-informatie:

 

De informatie over onze trainingen op het gebied van octrooiinformatie vindt u ook op een speciale website: www.patentinformation.nl