CursusNieuw

Optimaliseren van Zaakgericht Werken

4-daagse cursus voor organisaties die al enige tijd bezig zijn met Zaakgericht Werken, maar het gebruik en de tevredenheid van de gebruikers willen verbeteren.

Duur
4 lesdagen
Lestijden
10:00 tot 16:30 uur
Kosten
€ 1775,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunches)
Startdatum
Maandag 24 september 2018
Overige dagen
Maandag 1, 8 oktober & 29 oktober 2018
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Op een bepaald moment is Zaakgericht Werken, geheel of gedeeltelijk, ingevoerd binnen de organisatie. Maar dan? Rustig alles zijn gang laten gaan of juist aan de slag om het Zaakgericht Werken te optimaliseren en alle gebruikers helemaal mee te krijgen? Het is voor de Informatieprofessional van groot belang grip te houden op de resultaten en de ontwikkelingen van Zaakgericht Werken. 

 

Doelstelling

Na deze workshop ben u in staat om de kwaliteit van het Zaakgericht Werken te beoordelen vanuit het gezichtspunt van de informatievoorziening en vanuit de gebruiker. Daarnaast bent u in staat om maatregelen te nemen die de kwaliteit bevorderen en het gesprek aan te gaan met de gebruikers.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die de implementatiefase van Zaakgericht Werken al hebben doorlopen en zich gaan bezighouden met de optimalisering van gebruik, methode en systemen.  

 

Instapniveau

U bent bekend met de principes van Zaakgericht Werken.

 

Resultaat

Aan het eind van de cursus bent u in staat om de verschillende kwaliteitsaspecten van Zaakgericht Werken te beoordelen, verbetervoorstellen te doen en kwaliteit te borgen. U bent in staat het gesprek aan te gaan met gebruikers om de (informatie)behoefte te achterhalen en samen te komen tot verbeteringen in het Zaakgericht Werken.

 

Programma

Tijdens de 4-daagse cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Lesdag 1

Zaakgericht Werken

 • Zaakgericht Werken in de praktijk
 • De kansen en risico’s van zaakgericht werken
 • Het gebruik en de consequenties voor de organisatie, afdeling en medewerkers
 • Optimaliseren van gebruik

  

Lesdag 2

Klantgerichtheid

 • ratio en emotie; verbaal en non-verbaal communiceren
 • bewuste en onbewuste patronen in communicatie
 • communicatiestijlen: gedragstypen herkennen en daarop afstemmen

 

Lesdag 3

Kwaliteitszorg

 • kwaliteitszorg; begripsbepaling
 • kwaliteit in de informatiedienstverlening
 • modellen, methoden, normering

 

Lesdag 4

Zaakgericht Werken

 • Issues rond nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Technologische ontwikkelingen
 • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten
 • Inrichting van ZTC, Zaaksystemen aanpassen aan gebruikersbehoefte

 

Studiebelasting

16 uur voorbereiding en cases uit de eigen praktijk verzamelen.

 

TW OZW, ZW, ZW-Opt, zaakgericht werken, kwaliteitszorg, kwaliteitshandboek, zaakgericht, proces, informatievoorziening, informatiedienstverlening, kwaliteit, optimaliseren