Cursus

Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding

Deze ééndaagse cursus gaat uitgebreid in op de wettelijke aspecten van digitaal archiveren. Alle aspecten op project- en beleidsniveau komen aan bod: van beheer tot beveiliging. U leert welke normen en standaarden er van toepassing zijn en hoe u deze in de praktijk kunt toepassen.

Duur
1 lesdag
Lestijden
10.00 – 17.00 uur
Kosten
€ 495,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunch) Leden van de NVBA en de KNVI ontvangen 10% korting op het cursusgeld.
Startdatum
9 november 2018
Plaats
Utrecht, Vredenburg Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

In deze cursus is ruim aandacht voor de vigerende wet- en regelgeving in een digitale omgeving. Hierbij wordt antwoord gegeven op belangrijke vragen:

 • Welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van digitale documentatie en informatie?
 • Wat mag en onder welke voorwaarden?
 • Wat moet uw organisatie  regelen om aan de wet- en regelgeving te (blijven) voldoen?
 • Mag ik zomaar mijn fysieke documenten weggooien als ik alles al digitaal opgeslagen heb?

 

Voorbeelden uit de praktijk worden afgewisseld met theorie en toepassing van de wet- en regelgeving, waarbij de focus ligt op:

 • NEN-ISO normen en standaarden, waaronder:
  • NEN2082
  • NEN-ISO15489
  • NEN-ISO23081
 • Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid
 • Toepassingsprofiel Metagegevens
 • Beleidsregel digitale vervanging

 

Eindresultaat

U kunt:

 • de wet- en regelgeving omtrent de digitale informatiehuishouding benoemen
 • de wettelijke eisen omschrijven die worden gesteld aan de digitale informatiehuishouding
 • de gevolgen uitleggen van de wettelijke eisen voor de digitale informatiehuishouding
 • inschatten of de eigen organisatie (op hoofdlijnen) voldoet aan de wettelijke eisen

 

Doelgroep

U bent projectmatig, beleidsmatig of als leidinggevende betrokken bij en/of verantwoordelijk voor digitaal archiveren binnen uw organisatie. 

 

Programma

 • Verschil analoge en digitale informatiehuishouding
 • Archiefwetgeving (Archiefwet en besluit 1995, Archiefregeling 2010): wat staat er nu eigenlijk?
 • Normen en standaarden
  • overzicht van normen en standaarden voor digitaal informatiebeheer, -programmatuur, -beveiliging, etc.
  • hoe zich deze tot elkaar verhouden
 • Openbaarheid en Privacy   
 •       Wob
 •       Wpb / AVG
 • Baseline en Toepassingsprofiel Rijksoverheid
  • wat deze inhouden
  • wat ze betekenen voor de eigen organisatie
 • Beleidsregel digitale vervanging
  • hoe deze beleidsregel zich verhoudt tot de wet- en regelgeving van de digitale informatiehuishouding
  • wanneer een machtiging nodig is en wat de eisen daarvoor zijn
 • Praktijkvoorbeelden: toepassing op de eigen organisatie

 

Ook interessant

Kijk eens naar onze overige cursussen over digitaal archiveren

 

TW WRD, digitalisering, duurzaamheid, substitutie, authenticiteit, electronische handtekening, elektronische handtekening, Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer, NEN-ISO norm, ISO-norm, ISO-normen, NEN-norm, NEN-normen, ISO-17099, ISO-19005, ISA