Cursus

Functioneel Beheer

10-daagse cursus die je voorbereidt op de functie van Functioneel Beheerder. De cursus bestaat uit de onderdelen BiSL, Klantgerichtheid, IT beheer, Testen & Toetsen, de wijzigingsketen, omgaan met veranderen en functioneel ontwerp.

Duur
10 lesdagen
Lestijden
10:00 - 16:30 uur
Kosten
€ 3195,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunches) Leden van de KNVI en de NVBA ontvangen 10% korting op het cursusgeld.
Startdatum
Vrijdag 18 januari 2019
Overige dagen
25 januari, 8 en 15 feb, 8, 15, 22, 29 maart, 5 en 19 april 2019
Plaats
Utrecht, Vredenburg 19 Routebeschrijving
Direct inschrijven

 

Inleiding

De aandacht voor business informatiemanagement is de laatste jaren fors toegenomen. De reden is dat binnen bedrijven en organisaties de gebruikers een steeds duidelijker stempel drukken op de (juiste) informatievoorziening. Dat is een goede ontwikkeling, want er is een grote afhankelijkheid van de geautomatiseerde informatievoorziening. De rol van functioneel beheerder is hierbij een belangrijke omdat de functioneel beheerder vaak de gesprekspartner is met de IT-serviceorganisatie (IT-service-management en applicatiemanagement) op het uitvoerende niveau. Bij veel organisatie verschuift de rol van de traditionele informatiespecialist of informatiebeheerder richting het Functioneel Beheer.

 

De functioneel beheerder heeft een zeer uitdagend takenpakket en is de contactpersoon tussen de bedrijfskant van de organisatie waar het informatiesysteem in werking is en de IT-serviceorganisatie. De spilfunctie in de organisatie op operationeel niveau!

 

Doelgroep

Informatiespecialisten die hun taken en rol zien veranderen richting het Functioneel Beheer. 

 

Resultaat

Na afloop van de leergang heb je de voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om te starten in de functie van Functioneel Beheerder of taken uit deze functie binnen je eigen rol succesvol uit te voeren.

 

Programma

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

Lesdag 1:

BiSL I

-       Introductie business information management

-       BiSL procesclusters en terminologie

-       BiSL processen zoals gebruikersbeheer, functionaliteitenbeheer, verbindend, sturend, strategisch coordinerend

 

Lesdag 2:

Klantgerichtheid I

-       Relatie functioneel beheerder, klanten organisatie

-       Communicatie

o    Luisteren

o    Vraag achter de vraag

o    Argumenteren

o    ‘nee’ verkopen

 

Lesdag 3:

Wijzingsketen

-Business Case lezen / begrijpen / beoordelen

-Kosteninschatten / baten bepalen

- Risico’s

-Haalbaarheid

-Voorstel schrijven

 

Lesdag 4:

IT Management

-      De IT dienstverlener

-      Impact analyse

-      Requirements

-      IT-infrastructuur

-   Informatiesystemen

-      Service organisatie

 

Lesdag 5:

Klantgerichtheid II

-       Adviseren

-       Klantgerichte tweegesprekken

-   Alternatieven voorstellen

 

Lesdag 6:

Functioneel ontwerp

-       Lezen / beoordelen / opstellen functioneel ontwerp

-       Beoordelen van producten / diensten van de IT dienstverlening

-       Relatie met de keten / andere processen

 

Lesdag 7:

Omgaan met veranderingen

-      Voorlichting

-      Omgaan met weerstanden

-      Rol van de FB in een veranderingsproces

-      Implementatie plan

 

Lesdag 8:

Testen & toetsen

-     Identificeren van testgevallen

-     Maken van plannen (transitieplan, functioneel testplan, implementatieplan)

 

Lesdag 9:

Beheerplan

     -  Governance

     -    Financiële paragraaf

     -    Planningsparagraaf

     -    Behoefte en kwaliteitsparagraaf

     -    Contractenparagraaf 

 

   

Lesdag 10:

BiSL II

-       Toepassen van Functioneel Beheer in de praktijk

-       Presenteren van opdrachten 

 

 

Examen

De eindpresentatie, waarin de elementen uit de opleiding aan de orde komen, beoordeelt de docent met een cijfer. Bij een voldoende resultaat ontvangt u een certificaat. 

TW FB, bisl, functioneel, beheer, informatie, functioneel