Cursus

Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders

De 2-daagse cursus Digitaal archiveren en mappenstructuur voor archiefbeheerders leert u effectief papieren en digitale documenten (waaronder ook e-mail) digitaal te archiveren. Van het selecteren, voorbereiden en scannen tot het registreren, controleren en duurzaam opslaan in een digitaal archief. Krijg verschillende tips en ontdek oplossingen die uw werkzaamheden een stuk eenvoudiger maken.

Duur
2 lesdagen
Lestijden
10.00 - 16.30 uur
Kosten
€ 935,00 (incl. 0% BTW, cursusmateriaal en lunches) Leden van de NVBA en de Vereniging SOD ontvangen 10% korting op het cursusgeld.
Startdatum
Dinsdag 5 maart 2019
Overige dagen
Dinsdag 12 maart 2019
Plaats
Utrecht Routebeschrijving
Direct inschrijven

Inleiding

Tegenwoordig is proces- of zaakgericht werken de norm geworden. Bv. het behandelen van webformulieren en het vastleggen van e-mailverkeer is daarbij noodzakelijk geworden. Naast het vastleggen van de documenten leert de deelnemer ook hoe digitaal met een efficiënte mappenstructuur en mappenbenaming digitaal moet worden gearchiveerd.

 

Resultaat

De deelnemer verwerft kennis en inzicht met betrekking tot het archiveren van digitale documenten. Verder kan de deelnemer beargumenteren in welke situaties digitaal archiveren een goede keuze is, maar ook aangeven wat er allemaal komt kijken bij archivering van procesinformatie.

De deelnemer kan documenten digitaliseren en deze, evenals de digitaal ontvangen berichten, effectief terugvinden. 

 

Na de cursus bent u in staat om:

 • te werken met een efficiënte mappenstructuur en logische bestandsnamen;
 • de voordelen en nadelen van digitaal archiveren uit te leggen;
 • de functies en eisen die gesteld zijn aan digitaal archiveren te omschrijven;
 • te begrijpen waarom e-mail en webformulieren belangrijke peilers zijn van zaak- of procesgericht werken;
 • de belangrijkste wetgeving en standaarden omtrent digitaal archiveren te benoemen;
 • de procesgang met betrekking tot digitaal archiveren te omschrijven: selecteren, voorbereiden, scannen, registreren, controleren, duurzaam opslaan, papier selectief zeker te stellen.

 

Doelgroep

U werkt met (digitale) documenten en bent in uw functie (mede) verantwoordelijk voor het opzetten van een digitaal archief en het beheren van digitale documenten.  

 

Inhoud

 • Wat is digitaliseren? Wat is archiveren? Wat is digitaal archiveren?
 • Documenten: verschijningsvormen, status, werkstromen en levensloop
 • Werken met digitale documenten: creatie, raadpleging, bewaring en schoning
 • Zaakgericht werken (of procesgericht werken) nader uitwerken; e.e.a. is afhankelijk van de werkomgeving
 • Compliance: waarom bewaren, documentwaarde, wetten, normen en interne wensen
 • Structuren van archieven: inzicht in organisatie en functionaliteiten, ontsluiten, classificatiekenmerken en bestandsnamen in mappenstructuren
 • De infrastructuur: hardware, software en netwerk
 • Voorbeelden van digitaal archiveren in de praktijk

TW DA, DAM, digitaal archiveren ; mappenstructuur ; bestandsnamen ; bestandsnaam ; terugvindbaar ; opslaan ; wetgeving ; digitaliseren ; scannen; archief