Vakgebied

Communicatie, Marketing en Klantgerichtheid

Onder invloed van technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen verandert de informatiefunctie binnen organisaties. Vooral de digitalisering heeft grote invloed op de taken, verantwoordelijkheden en de rol van de informatieprofessional. Alleen vakgerichte kennis is niet meer voldoende voor een sterke positie binnen de organisatie. Een moderne informatiespecialist maakt het verschil met goed ontwikkelde vaardigheden! Oftewel, de juiste soft skills.

 

De moderne Informatieprofessional is in staat zijn kennis, ervaring en expertise op doeltreffende en doelmatige wijze over te brengen op de organisatie. Hij is communicatief sterk, kan adviseren en is in staat een krachtige presentatie te verzorgen. En dat allemaal vanuit het gezichtspunt en de behoefte van de gebruiker. Klantgerichtheid staat voorop als het gaat om het inrichten van informatieprocessen.

 

Daarnaast zorgen economische ontwikkelingen er voor dat de Informatieprofessional voortdurend zijn toegevoegde waarde duidelijk moet kunnen maken. Aspecten als positionering binnen de organisatie en het verkopen van eigen (informatie) producten en diensten verdienen daarom steeds meer aandacht. 

 

Traditioneel was de Informatieprofessional meer intern gericht bezig vanuit een specifieke expertise. Dat voldoet niet meer. Deze verandering in rol en verantwoordelijkheden vraagt om een bepaalde mate van competenieontwikkeling, die niet altijd even vanzelfsprekend is voor de Informatieprofessional. Bijscholing is daarom essentieel om succesvol mee te blijven draaien binnen het informatiedomein.

 

GO opleidingen heeft een uitgebreid pakket aan opleidingen, die inspelen op die 'nieuwe' competenties. Deze cursussen behandelen dus geen (of beperkt) vakinhoudelijke zaken, maar richten zich op essentiële vaardigheden. Vaardigheden die er voor zorgen dat de Informatieprofessional niet alleen vandaag de dag succesvol kan functioneren binnen zijn organisatie, maar ook zorgen voor een goed toekomstperspectief in de digitale organisatie.

 

 

GO opleidingen onderscheidt daarin verschillende categoriën:

  • Mondelinge communicatie
  • Schriftelijke communicatie
  • Klantgerichtheid, marketing en profilering
  • Presenteren
Hieronder een overzicht van onze cursussen die de verschillende competenties van de moderne Informatiespecialist behandelen.