Nieuwsartikel

Belangenorganisaties informatieprofessionals juridische sector gaan samen

20 augustus 2012

Stichting Het Overleg en PAUC (Platform Advocatenkantoren Uitgevers Contacten) zijn kort voor de vakantie opgegaan in de nieuwe stichting PAUC Overleg. De doelstelling van de nieuwe organisatie is het creëren, in stand houden en actueel houden van een relevant netwerk van kennis- en informatieprofessionals, werkzaam bij kantoren in de advocatuur, het notariaat, de fiscale praktijk en de rechtsbijstandsverzekeraars, als mede al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn. Deze organisaties, of afdelingen van organisaties, zijn werkzaam ten behoeve van externe cliënten en niet ten behoeve van de eigen organisatie.

 

Stichting PAUC Overleg bevordert, door middel van het hierboven bedoelde netwerk:

  • Het uitwisselen van informatie met betrekking tot uitgeversaangelegenheden en productleveranciers
  • De vakbekwaamheid, gericht op professionalisering en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening
  • Expertise en kennisdeling inzake (jurische) kennismanagement.

 

Voor meer informatie blijven de websites van PAUC en Het Overleg blijven voorlopig in de lucht totdat de overgang naar de nieuwe website is afgerond.

 

Naast deze nieuwe organisatie bestaat er binnen de NVB, de beroepsvereniging van informatieprofessionals, een afdeling die de belangen behartigt van juridisch informatiespecialisten.

 

Bron: persbericht Het Overleg/PAUC