Vakgebied

Managementondersteuning

Door de inzet van digitale opslag- en samenwerkingstool verschuift de beheerrol van het digitale rol naar de secretaresses/management assistenten in het primaire werkproces. Voor deze doelgroep zijn cursussen ontwikkeld met de benodigde basisvaardigheden van digitaal archiefbeheer zoals het opzetten en bijhouden van archief; toegankelijk maken en beheren van archief via of op de PC; mappenstructuur/ verkenner; documentregistratie; praktisch vaardigheden op gebied van digitale of papieren archivering.