Vakgebied

Auteursrecht, juridische informatie en octrooi-informatie

Digitale en technische ontwikkelingen bieden uw organisatie nieuwe mogelijkheden. Niet alleen om de eigen data en informatie beter te exploiteren,  maar ook om ingekochte informatie gemakkelijker en aantrekkelijker te verspreiden onder de gebruikers. Deze ontwikkelingen zijn echter niet zonder gevolgen. Veel materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder meer worden aangeboden. Dat geldt uiteraard ook voor patenten en octrooien. Daarnaast zorgen de ontwikelingen op het gebied van Informatiemanagement ook voor de nodige juridsche issues. Denk bijvoorbeeld aan Cloudcomputing, Privacy en Datalekken.

 

Naast de traditionele Auteursrecht-cursussen verzorgt GO opleidingen een uitgebreid aanbod aan cursussen op rond de juridische aspecten van informatiemanagement om Informatieprofessionals in staat te stellen hun organisaties te adviseren over de diverse aspecten van de wet- en regelgeving.

 

Zie ons volledige aanbod in het overzicht hieronder.

 

NIEUW: 4 Expertsessies 'Juridische aspecten van informatie management'

 

Ook in 2016 verzorgt GO opleidingen in samenwerking met advocatenkantoor Kienhuis Hoving en specialist in informatiebeveiliging Fox-IT een serie van 4 Expertsessies over de verschillende juridische aspecten van informatiemanagement. In afzonderlijke sessies behandelen we de volgende thema's: Cloud computing & contract management, Privacy & databeheer, Cyber Security en Datalekken.

 

De docenten zullen aan de hand van praktijcases de materie behandelen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om uw eigen casus in te brengen. Tijdens de sessies krijgt u tips & trucs om issues rond de juridische aspecten te voorkomen.

 

Download hier een aantal artikelen over de problematiek, die tijdens de Expertsessies aan de orde komt:

 

De sessies vinden plaats in Amersfoort en duren van 13:30 uur tot 16:30 uur. Je kunt de sessies als een geheel volgen of kiezen voor de afzonderlijke sessies. Meer informatie en aanmelden via deze link.

 

Octrooi-informatie / Patent information

GO opleidingen organiseert een tweetal Engelstalige trainingen op het gebied van octrooi-informatie:

 

De informatie over onze trainingen op het gebied van octrooiinformatie vindt u ook op een speciale website: www.patentinformation.nl